W Wyszogrodzie otwartą pierwszą w powiecie płockim tężnie solankową

14 listopada, w Dzień Czystego Powietrza oddano do użytku pierwszą w powiecie tężnię solankową. Stanęła ona przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Tężnię postawiono w ramach zadania pn. „Budowa tężni solankowej z zasilaniem OZE wraz z wykonaniem powierzchni przepuszczalnej i nasadzeń” dofinansowanego z programu Mazowsze dla klimatu 2023 realizowanego przez Województwo Mazowieckie. Całość inwestycji wyniosła 198 000,00 zł z czego 59 400,00 zł stanowił wkład własny.

Jak powiedział Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki zadbaliśmy o jakość środowiska i klimatu właśnie w tym miejscu gdzie zabudowa jest zwarta. Powiat jest szczególnie narażony na określone skutki zmian klimatu, chociażby ze względu na usytuowanie na jego terenie największego producenta i dystrybutora produktów naftowych i petrochemicznych w Polsce. Dlatego nieustannie podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości powietrza oraz stanu wód, ochrony lasów, promocji walorów przyrodniczych regionu oraz propagowania trendów zdrowego stylu życia.

Powiat wdraża „Program ochrony środowiska dla Powiatu Płockiego do 2030 roku”. Działania w nim ujęte mają na celu osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju powiatu płockiego oraz poprawę jego atrakcyjności poprzez działania społeczne i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska, a także poprawę świadomości mieszkańców powiatu w zakresie zachowań proekologicznych.

W uroczystym otwarciu tężni uczestniczyli: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Członek Zarządu Apolinary Gruszczyński, Radni Powiatu Płockiego Elżbieta Anna Jachimiak, Bogusław Jankowski, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Dorota Zakrzewska, Dyrektor ZS im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie Joanna Misiakowska a także ks. kan. Grzegorz Przybyłek.

W tym roku Powiat zadeklarował wolę przystąpienia do Klastra Mazowiecka Dolina Wodorowa. W projektach MDW mogło by być realizowane m. in. wdrażanie technologii wodorowych w transporcie, jak i innych technologii produkcji i wykorzystywania zielonego wodoru. Konieczność ograniczenia zużycia energii była przyczyną zrealizowanej niedawno modernizacji oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku. Modernizacja polegała na wymianie oświetlenia na energooszczędne. Założono oszczędność energii elektrycznej w wysokości 58 645 kWh/rok co stanowi aż 55,1%/rok, jak również zmniejszenie o 55,1 % emisji dwutlenku węgla.

W dobie zmian klimatu szczególnie istotne jest przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ochrona przeciwpowodziowa. Powiat Płocki aktywnie promuje działania służące zwiększeniu retencji, rozwijaniu monitoringu suszy rolniczej, ochronie funkcjonujących na terenie powiatu jezior i rzek oraz ochronie różnorodności biologicznej. Podejmuje również szereg działań, mających na celu zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej.

Kolejnym ważnym tematem w ochronie środowiska powiatu płockiego są lasy – ich ochrona, zwiększanie lesistości i prawidłowe gospodarowanie ich zasobami.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.