Subregion płocki z kolejnym wsparciem od samorządu Mazowsza

Do subregionu płockiego trafia kolejne dofinansowanie z budżetu samorządu województwa. Tym razem ponad 17,5 mln zł z programów wsparcia umożliwi realizację aż 117 inwestycji. Na pomoc mogą liczyć nie tylko działkowcy, seniorzy, strażacy czy lokalne centra integracji. Samorządy zrealizują też projekty związane z ochroną powietrza, profilaktyką zdrowotną kobiet, rozbudową bazy sportowej czy tworzeniem miejsc pamięci. Dofinansowanie trafi także do organizacji pozarządowych z tego subregionu. Umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje.
– Nasze programy wsparcia dają bardzo duże możliwości. Nie ograniczamy się bowiem do jednego typu działań, ale dostosowujemy się do potrzeb samorządów lokalnych. To one najlepiej znają swoje możliwości finansowe, a co więcej wiedzą, jakich  inwestycji potrzebują i oczekują mieszkańcy – zauważa marszałek Adam Struzik.
Ponad 6 mln zł na równomierny rozwój

Remonty dróg i szkół, budowa oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacyjnej czy przebudowa budynków użyteczności publicznej – to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. W subregionie płockim wsparcie w wysokości 6,2 mln zł umożliwi realizację dwóch inwestycji.

Mazowsze dla sportu

W ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” gminy i powiaty z województwa mazowieckiego mogły ubiegać się o środki na budowę, przebudowę, modernizację i remont obiektów sportowych. Dzięki dofinansowaniu z tego programu w subregionie płockim zrealizowanych zostanie 12 inwestycji.  Na ten cel z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczono blisko 3,3 mln zł.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach Mazowsze udziela pomocy finansowej gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych/osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik województwa przeznaczył na ten cel ponad 30,7 mln zł. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się 22 inwestycje z subregionu płockiego. Wsparcie z budżetu województwa to prawie 3  mln zł.

Mazowsze dla miejsc pamięci

Kolejnym nowym autorskim programem wsparcia samorządu województwa mazowieckiego jest „Mazowsze dla miejsc pamięci”. O pomoc finansową mogły ubiegać się gminy i powiaty województwa mazowieckiego oraz dzielnice m.st. Warszawy. Pozyskane środki mogły przeznaczyć na rewitalizację miejsc związanych z pamięcią narodową takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Samorząd Mazowsza dofinanoswał w tym roku 41 miejsc pamięci kwotą 2 mln zł. W subregionie płockim wsparcie w wysokości ponad 230 tys. zł otrzymały 4 takie miejsca.

Mazowsze dla seniorów

W ramach realizowanego już po raz drugi programu „Mazowsze dla seniorów” samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez gminne rady seniorów. W tym roku sejmik wesprze 100 takich projektów. Wartość dofinansowania to łącznie 2,4 mln zł. Z tej puli prawie 112 tys. zł trafi do miast i gmin z subregionu płockiego. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację 6 projektów.

Mazowsze dla działkowców

O wsparcie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, na których terenie funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Wnioski do programu złożyło 37 gmin i wszystkie otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln zł. Umożliwi to realizację inwestycji na terenie 100 ROD.

W subregionie płockim dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla działkowców” otrzymały 4 inwestycje na łączną kwotę ponad 64 tys. zł.

Mazowsze dba o kobiety

Celem programu „Mazowsze dla zdrowia kobiety” jest wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką chorób najczęściej występujących u kobiet, m.in. nowotworów, chorób uroginekologicznych czy osteoporozy. Mogą to być np. świadczenia zdrowotne, czyli możliwość wykonania podstawowych i ważnych badań, takich jak USG piersi, mammografia czy cytologia. W tym roku do programu zgłoszono 26 projektów. W subregionie płockim będą realizowane 4 zadania. Samorząd województwa przeznaczy na ten cel prawie 240 tys. zł.

Mazowsze dla czystego powietrza

Radni województwa wspierają walkę o jakość powietrza na Mazowszu. Ponad 10,3 mln zł wsparcia otrzyma aż 141 projektów mazowieckich miast i gmin. Będą pieniądze m.in. na audyty energetyczne, akcje edukacyjno-informacyjne, pikniki, badania jakości powietrza, zakup systemów monitorowania czy czyszczenie ulic. Wśród inwestycji, które otrzymają dofinansowanie samorządu województwa, znalazło się 11 zadań zgłoszonych przez miasta i gminy z subregionu płockiego. Na ich realizację Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył prawie 700 tys. zł.

Mazowsze dla zwierząt

Ograniczanie bezdomności psów i kotów oraz pomoc schroniskom – to cele programu „Mazowsze dla zwierząt”. Mazowieckie miasta i gminy ubiegały się o środki na przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców, a także wykonanie sterylizacji i czipowanie. Samorządy mogły aplikować również o wsparcie dla schronisk działających na ich terenie. Wśród beneficjentów programu znalazły się miasta i gminy z subregionu płockiego, które otrzymają ponad 104 tys. zł dofinansowania na realizację 10 inwestycji związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt.

Mazowsze wspiera strażaków ochotników

W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z Mazowsza otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Mazowieckie OSP dzięki wsparciu samorządu kupią 111 nowych pojazdów, a także wyremontują lub zmodernizują 233 strażnice. Sejmik przeznaczył na pomoc aż 23,5 mln zł. Z tej puli ponad 1,8 mln zł trafi do jednostek z subregionu płockiego, które zakupią 8 specjalistycznych wozów strażackich i zmodernizują lub wyremontują 21 strażnic

Mazowsze dla klimatu

„Mazowsze dla klimatu” to autorski program samorządu MazowszaJego celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. Środki można było pozyskać na błękitno-zieloną infrastrukturę sprzyjającą różnorodności biologicznej, a także na energooszczędne oświetlenie zewnętrzne. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył blisko 16,5 mln zł, dzięki czemu zostanie zrealizowanych 120 inwestycji. W efekcie w regionie przybędzie m.in. ogrodów deszczowych, tężni solankowych, zostaną posadzone drzewa i krzewy, a wiele samorządów lokalnych zmodernizuje oświetlenie zewnętrzne. W subregionie płockim wsparcie w wysokości blisko 1,8 mln zł otrzymało 13 projektów.

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Samorząd województwa mazowieckiego wspiera także organizacje pozarządowe. Wsparcie z budżetu Mazowsza trafi też do NGOsów z subregionu płockiego, które ubiegały się o dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert. Na realizację 9 działań otrzymają w sumie ponad 250 tys. zł.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.