Nowe wozy strażackie dla OSP Lelice, Sierpc, Słupia, Mochowo, Chwały i OSP w Dziembakowie

Doposażenie floty mazowieckich OSP staje się faktem. Dzięki funduszom europejskim trafi do nich aż 187 wozów strażackich dofinansowanych z Unii Europejskiej. Blisko 250 mln zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przyznał zarząd województwa. Umowy z władzami gmin powiatu sierpeckiego podpisał marszałek Adam Struzik. Wsparcie dla jednostek z tego regionu to ponad 6,6 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, Unia Europejska od lat wspiera mazowieckich strażaków. – W poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty strażnic. W aktualnej perspektywie przeznaczamy pieniądze właśnie na wozy strażackie. Wsparcie jest ogromne, bo aż 250 mln zł. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów.

– Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym prawie 221 mln zł.

– Samorząd Województwa Mazowieckiego dba o zrównoważony rozwój w każdym obszarze. Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem, dlatego możliwość dofinansowania nowych wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z funduszy europejskich to bardzo dobra wiadomość – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

W niedzielę (21 stycznia br.) zostało podpisanych pięć umów na doposażenie jednostek z subregionu płockiego. Do OSP z powiatu sierpeckiego trafi ponad 6,6 mln zł na zakup pięciu wozów strażackich.

W sumie do subregionu płockiego trafi wsparcie w wysokości prawie 27 mln zł na zakup 20 wozów strażackich.

Ponad 6,6 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu sierpeckiego

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP Lelice to główny cel projektu. Po otrzymaniu wozu strażacy będą mogli skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym i zmniejszać ich skutki. Realizacja zadania poprawi również bezpieczeństwo druhów biorących udział w akcjach bojowych.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Lelice
Beneficjent: Gmina Gozdowo
Całkowita wartość projektu: 1 700 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 445 000,00 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Zawidz kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Słupia. Realizacja projektu pomoże w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatycznych. Ważnym efektem będzie także zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sierpeckiego.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słupia
Beneficjent: Gmina Zawidz
Całkowita wartość projektu: 1 671 049,23 zł
Dofinansowanie z UE: 1 420 391,84 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy trafi także do OSP w Mochowie. Korzyści z realizacji projektu to m.in. zwiększenie zdolności reagowania strażaków w sytuacjach zagrożenia takich jak: klęski żywiołowe – pożary i powodzie, katastrofy techniczne, wypadki komunikacyjne. W ramach projektu beneficjent przeprowadzi kampanię edukacyjną w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Tytuł projektu: Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochowie
Beneficjent: Gmina Mochowo
Całkowita wartość projektu: 1 514 349,23 zł
Dofinansowanie z UE: 1 287 196,84 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP Chwały w gminie Rościszewo kupi samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. Podczas podejmowania działań ratowniczych jednostka OSP wykorzystuje specjalistyczny sprzęt, dlatego ważne jest zapewnienie im nowoczesnego zaplecza technicznego.

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego pojazdu gaśniczo-ratowniczego w Gminie Rościszewo
Beneficjent: Gmina Rościszewo
Całkowita wartość projektu: 1 518 349,23 zł
Dofinansowanie z UE: 1 290 596,84 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Dziembakowie otrzyma w ramach projektu nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem. Na terenie gminy Sierpc od kilku lat występuje susza, która może przyczynić się do powstawania pożarów. Obszar  coraz częściej nawiedzają też nawalne deszcze, których skutki wymagają interwencji straży pożarnej.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem w celu podniesienia sprawności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziembakowie włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Beneficjent: Gmina Sierpc
Całkowita wartość projektu: 1 400 970,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 190 824,50 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego. 

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.