Wsparcie dla płockich strażaków ochotników

Strażacy ochotnicy z OSP Trzepowo i OSP Borowiczki zyskali nowy sprzęt. Uroczyste przekazanie odbyło się 14 grudnia w strażnicy w Trzepowie. Zakup sprzętu był możliwy dzięki dotacjom samorządu Płocka i województwa mazowieckiego.

OSP Płock Trzepowo otrzymała zestaw narzędzi akumulatorowych, wyważacz drzwi, pompę hydrauliczną, 4 pary butów strażackich, 4 komplety ubrań specjalnych. OSP Płock Borowiczki otrzymała 6 par rękawic specjalnych, 6 kominiarek niepalnych, 6 par butów specjalnych gumowych, 6 kompletów ubrań koszarowych 3 częściowych.

Koszt zakupu wyposażenia wyniósł 51.140 zł. Zakup został sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowsze dla straży pożarnych OSP – 2023 (24.000 zł) oraz środków z budżetu Gminy Miasta Płock (24160 zł) i środków własnych OSP (2980 zł).

– Zakupiony sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej strażaka przełożą się na jakość, szybkość i skuteczność udzielanej przez strażaków ratowników OSP Płock Trzepowo i OSP Płock Borowiczki pomocy. Wpłyną również na podniesienie bezpieczeństwa samych strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz sprawi, że niesiona przez nich pomoc będzie fachowa profesjonalna i skuteczna – powiedział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Ponadto OSP Płock Trzepowo przedstawiła efekty przeprowadzonej modernizacji budynku strażnicy, która polegała na unowocześnieniu systemu wentylacji pomieszczenia garażowego dzięki montażowi nowoczesnego systemu mechanicznego wyciągu spalin. Poprawa działania systemu wentylacji wpłynie na zdrowie i bezpieczeństwo ratowników przebywających w pomieszczeniach garażu oraz rozwiąże problem wchłaniania szkodliwych substancji przez ściany pomieszczeń i znajdujący się w nich sprzęt i wyposażenie w tym min ubrania specjalne ratowników. Koszty modernizacji wyniosły 40.000 zł i w całości pochodziły z otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023”.

Celem programu MAZOWSZE DLA STRAŻY POŻARNEJ 2023 jest wsparcie mazowieckich gmin w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mających na celu doposażenie jednostek OSP w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny sprzęt ratowniczy i łączności, środki ochrony osobistej strażaka oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie a także na wykonanie remontu albo modernizacji, budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych – powiedział Tomasz Kominek dyrektor płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowsze dla straży pożarnych OSP – 2023”

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.