Wizytacje obozów harcerskich w powiecie gostynińskim.

Okres wakacji to czas odpoczynku i relaksu dla większości z Nas, jednak dla strażaków to okres intensywnej pracy związanej z zapewnieniem bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży na obozach harcerskich oraz innych formach letniego wypoczynku mających charakter obozów pod namiotami.

Strażacy tutejszej Komendy wdrażając ustalenia „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”, który podpisany został pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Komendantem Głównym Policji i Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, a organizacjami harcerskimi, wizytują obozy harcerskie.

Na dzień 5 lipca br., na terenie powiatu gostynińskiego, w czterech niezależnych lokalizacjach, to jest w miejscowościach: Aleksandrynów, Gorzewo, Budy Lucieńskie oraz Marianów Lucieński, odbywa się wypoczynek dzieci i młodzieży na obozach harcerskich pod namiotami, w których łącznie przebywa 575 dzieci oraz 70 osób kadry.

Obozy zostały zweryfikowane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie.

Podczas wizyt na obozach strażacy sprawdzają sposób wdrożenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących na obozie oraz zaznajamiają uczestników obozu ze sposobem alarmowania oraz postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia. Weryfikują również warunki i organizację ewakuacji. W tym zakresie w pierwszych dniach trwania obozów strażacy tutejszej Komendy dokonali rozpoznania terenu każdego z obozów weryfikując:
– liczbę uczestników i kadrę obozu;
– osoby wyznaczone do komunikacji ze służbami ratowniczymi;
– wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji;
– miejsca bezpiecznego schronienia;
– drogi dojazdowe dla ekip ratowniczych;
– drogi ewakuacyjne, względnie drogi dojścia do wyznaczonych miejsc zbiórki do ewakuacji oraz miejsc bezpiecznego schronienia.

Ważnym elementem wizyty strażaków jest sprawdzenie skuteczności łączności, zarówno telefonicznej jak i łączności radiowej UKF pomiędzy obozem harcerskim i Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz ustalenie godzin nawiązywania codziennej komunikacji.

W przypadku powzięcia informacji o istotnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa uczestników obozu (np.: alerty pogodowe – zagrożenie burzami, opadami itp.) Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP na bieżąco / niezwłocznie informuje Komendanta obozu lub wyznaczone osoby, o tym zagrożeniu.

Kierownictwo obozu na podstawie pozyskanych informacji o zagrożeniu decyduje o wprowadzeniu procedur mających na celu ograniczenie organizowania wypraw i przedsięwzięć programowych w oddaleniu od obozu i/lub przygotowanie się do:
– zabezpieczenia miejsca obozu;
– ewakuacji obozu do wyznaczonego miejsca zbiórki do ewakuacji;
– ewakuacji do miejsca bezpiecznego schronienia.

Poza powyższymi strażacy zgodnie z ww. „Protokołem uzgodnień…..” realizują działania edukacyjne w ramach prewencji społecznej i kampanii „Bezpieczne Wakacje 2023” przeprowadzając w tym zakresie pogadanki na temat zasad bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku letniego połączone z prezentacją sprzętu pożarniczego.

Opracowanie: st.bryg. Andrzej Ledzion
Zdjęcia: asp. Wojciech Zawlik

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.