Transporty ponadnormatywnych elementów na budowę Olefin III w PKN Orlen

Transport ponadnormatywnych elementów instalacji z płockiego nabrzeża Wisły na plac budowy Kompleksu Olefin PKN ORLEN w Płocku potrwa do końca marca 2023 roku.

Z powodu bardzo dużych rozmiarów oraz wagi poszczególnych konstrukcji składowych instalacji, jedyną możliwością ich dostarczenia na teren budowy jest transport kołowy. Forma tranzytu wymusza na dostawcy wprowadzenie zmian w pasie drogowym na trasie przejazdu. Wydanie decyzji pozwalających na transport ponadnormatywnych elementów było poprzedzone przeprowadzeniem uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz szczegółową analizą alternatywnych środków transportów, które niestety nie spełniały wymagań bezpieczeństwa oraz warunków technicznych, jakie są wymagane do przewozu tego typu konstrukcji.

W celu budowy przez PKN ORLEN Kompleksu Olefin w Płocku, którego powierzchnia to prawie 100 ha, konieczne jest przetransportowanie potężnych fragmentów nowych instalacji, które przypłyną do miasta drogą wodną z fabryk z Azji przez port w Gdańsku. Elementy, które mają wymiar dłuższy niż boisko do gry w piłkę nożną i mierzą około 120 metrów i 9 metrów szerokości, czyli są porównywalne do wymiarów średnicy koła na środku boiska piłkarskiego, oraz wadze sięgającej 850 ton, będą rozładowane na tzw. nabrzeżu petrochemii. Następnie zostaną przetransportowane w godzinach nocnych przy niskim natężeniu ruchu drogowego na teren budowy ulicami Płocka (Parowa, Szpitalna, Traktowa i Zglenickiego).

Ponadnormatywne rozmiary konstrukcji nie mieszczą się w miejscu wyładunku ani w przestrzeni ulic, wzdłuż których przejazd ograniczają przydrożne krzewy i drzewa, dlatego wykonawca inwestycji zawnioskował o korektę drzewostanu uniemożliwiającego transport.

Jednocześnie firmy odpowiedzialne za montaż instalacji na budowie i przewóz konstrukcji oraz samorządy lokalne ustaliły, że drzewa i krzewy po usunięciu w pasie drogowym zostaną odtworzone poprzez nasadzenia kompensacyjne. Oznacza to, że na bieżącym etapie uzgodnień w płockim obszarze miejskim oraz w gminie Stara Biała zasadzonych zostanie 450 drzew. Ponadto samorząd Płocka otrzyma od kontraktora opłatę za redukcję zieleni, opłatę za wykupienie ściętego drewna oraz odszkodowanie w łącznej kwocie ponad 10 mln zł, a Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska otrzyma 800 tys. zł.

Środki za zmiany w zielonej przestrzenni miejskiej zostaną przeznaczone na nasadzenie drzew w różnych częściach miasta, urządzanie nowych terenów zielonych oraz na działania związane z ochroną środowiska i poprawą jego stanu. Samorząd Płocka planuje m.in. urządzenie skweru przy ul. Czerwonych Kosynierów na Podolszycach Południe, nasadzenia drzew w Płocku m.in. przy ul. Mickiewicza, przy ul. Mazowieckiej na osiedlu Borowiczki. Urząd Miasta będzie też kontynuował zieloną rewitalizację, której celem jest poprawa warunków siedliskowych starodrzewia.

Z kolei na ul. Zglenickiego działania odtworzeniowe zieleni nastąpią po zaplanowanej przez samorząd Płocka kompleksowej modernizacji drogi. Zgodnie z założeniami powstanie szersza jezdnia z nową nawierzchnią, droga rowerowa, chodniki i nowe oświetlenie, co znacznie podniesie bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

PKN ORLEN rozbudowuje Kompleks Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. To kluczowy projekt w ramach strategicznego Programu Rozwoju Petrochemii i największa inwestycja petrochemiczna w Europie w ciągu ostatnich 20 lat. Na inwestycji Kompleksu Olefin, której wartość szacowana jest na 13,5 mld zł skorzysta nie tylko Grupa ORLEN, ale także Płock i okoliczne gminy.

Rozbudowa Kompleksu Olefin oznacza bowiem nowe miejsca pracy. W wyniku realizacji projektu docelowo zatrudnienie w PKN ORLEN wzrośnie o ok. 380 etatów. Cała inwestycja petrochemiczna wygeneruje dla budżetu podatki w wysokości 160 mln zł. Ponadto zwiększy się dostępność petrochemikaliów bazowych, co będzie podstawą dla rozwoju branży chemicznej w Polsce i tym samym wpłynie pozytywne na gospodarkę.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.