Spotkanie Rady Kościoła Mariawitów z Radami Parafialnymi

W dniu 15 czerwca 2024 roku w Płocku odbyło się kolejne zebranie z reprezentantami Rad Parafialnych oraz Zespołem do spraw Gospodarczych. Radę Kościoła reprezentował Biskup Naczelny Kościoła M. Jan Opala oraz kapłan M. Dominik Miller.

Na spotkanie przybyli również kapłani M. Michał Wąsowski i M. Paschalis Oganiesian. Rozmawialiśmy o dotacji i dodatkowych środkach na okna, o źródłach pozyskiwania środków finansowych, bieżących sprawach do rozwiązania, remoncie ogrodzenia oraz kwocie zebranej na rachunku remontowym, jak również o organizacji uroczystości przypadających w dniach 2 i 15 sierpnia.

Najważniejsze tematy omówione na spotkaniu to:
– Remont ogrodzenia od strony ul. Kazimierza Wielkiego. W maju Bracia z kilku parafii zebrali się, aby omówić prace remontowe. Uznano, że zamiast całkowitej wymiany ogrodzenia, wykonana zostanie jego rewitalizacja. Samo ogrodzenie nie podlega pod konserwatora zabytków, ale jest usytuowane na działce podlegającej pod konserwatora. Konieczne okazało się wystąpienie o zgodę na wykonanie prac remontowych. Oczekujemy na pozwolenie, aby można było ruszyć z pracą, która będzie finansowana z trwającej zbiórki na konto remontowe. Bracia wykonają swoją pracę charytatywnie, jedynym kosztem będą materiały.
– Saldo na rachunku remontowym wynosi obecnie: 52645,53 zł Z trwającej zbiórki nie wydano jeszcze żadnych środków. Drobne naprawy, wymianę baterii w łazienkach przy bramie wjazdowej sfinansował Kapłan Dominik.

Zbiórka na cele remontowe trwa nadal.
Wpłaty można dokonywać na konto remontowe: 86 1020 4476 0000 8102 0529 0731

– Wymiana okien w budynkach klasztornych od strony ogrodu. Bracia z Zespołu złożyli kolejny wniosek o dotację do Urzędu Miasta Płock na kwotę 100 000 zł. Dzięki kolejnej dotacji dysponowalibyśmy kwotą prawie 300.000 zł. Ilość wymienionych okien będzie uzależniona od aktualnych cen ich zakupu. Poprzednia wycena była wykonywania na początku 2024 roku i ceny mogły ulec zmianie.

– Kapłani partycypują w kosztach utrzymania Świątyni i Klasztoru w Płocku. Przekazują swoje dochody, które otrzymują z tacy.
– Parafianie z Płocka choć jest ich niewielu, prowadzą swoją zbiórkę i zdecydowali , aby kwotę 10.000 zł. przeznaczyć na cele remontowe.
– Ustalono, że począwszy od 15 lipca w Płocku będą prowadzone prace porządkowe: mycie okien, sprzątanie, aby przygotować naszą Świątynię na dwie uroczystości; święto Objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia przypadające w dniu 2 sierpnia, oraz na uroczystość 15 sierpnia.
– Kolejne zebranie zaplanowano na dzień 21 września. W tym dniu wypada całodobowa adoracja. Spotkanie rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 9:00. Po mszy spotkamy się w refektarzu na zebraniu, aby podsumować nasze wspólne działania z bieżącego okresu.

Zebranie zakończyło się wspólną modlitwą.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.