Przejście na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Miejskiego PSP w Płocku

W piątek (19.01) w Komendzie Miejskiej PSP w Płocku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Miejskiego PSP w Płocku st. bryg. Adama Dobrosielskiego oraz przekazania pełnienia obowiązków na tym stanowisku st. bryg. Jackowi Starczewskiemu.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości st. kpt. Michała Zółtowskiego st. bryg. Rafałowi Zimochockiemu – Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, został wprowadzony sztandar Komendy Miejskiej PSP w Płocku i odegrany Hymn Państwowy.

Po odczytaniu decyzji o odwołaniu i decyzji o powierzeniu pełnienia obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku st. bryg. Adam Dobrosielski pożegnał się ze sztandarem, a następnie złożył meldunek o zdaniu obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Płocku. Przyjmujący pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Płocku st. bryg. Jacek Starczewski zameldował o przejęciu obowiązków.

Przemawiający do uczestników uroczystości st. bryg. Rafał Zimochocki – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, dziękował zdającemu obowiązki za nienaganną 35 letnią służbę. Przedstawił również biografię zdającego obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w Płocku.

„………..st. bryg. mgr inż. Adam Dobrosielski urodził się w 1969 roku w Działdowie. Służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1988 r. jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu studiów jako mł. kpt. mgr inż. pożarnictwa  z dniem 1 sierpnia 1993 r. podjął służbę stałą w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, gdzie realizował zadania z zakresu kontrolno-rozpoznawczego oraz spraw technicznych. 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju i powstania powiatu żuromińskiego objął stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w nowo powstałej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie. 27 maja 2004 roku zostają powierzone mu obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, a 16 listopada tego roku obejmuje to stanowisko. 1 lutego 2022 roku Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołuje st. bryg. Adama Dobrosielskiego na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. W trakcie 35 lat służby uczestniczył i kierował licznymi działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Brał między innymi udział w gaszeniu największego w Polsce pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej. Likwidował liczne pożary wielkopowierzchniowych obiektów ferm drobiu.  Zwalczał ogniska Ptasiej Grypy na terenie gminy Bieżuń. Dowodził akcją podczas katastrofy budowlanej związanej z wybuchem gazu w jednorodzinnym budynku mieszkalnym w Kuczborku, kierował działaniami przy wywróconej cysternie przewożącej gaz propan-butan w Brudnicach, usuwał skutki powodzi roztopowej w Chojnowie. Gasił pożar w zakładzie produkcji peletu w Straszewach oraz składowiska odpadów w Nowym Miszewie.

Realizując postawione mu zadania aktywnie współpracował z organami władzy rządowej i samorządu terytorialnego. Dbał o dobre warunki służby. Z determinacją pozyskiwał dodatkowe środki finansowe na modernizację strażnic, zakupy samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony osobistej strażaków.

Z jego inicjatywy i inspiracji włączane były do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego kolejne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z podległego mu rejonu działania. Systematycznie poprawie ulegało wyszkolenie oraz stan alarmowania i powiadamiania ratowniczego.

Wiele uwagi poświęcał na poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, obszarów leśnych oraz terenów rolnych. Dbał o podnoszenie świadomości społecznej związanej z zagrożeniami pożarowymi oraz sposobem radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

Umiejętnie łączył służbę zawodową z działalnością w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, pełniąc w jej strukturach funkcje: wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Żurominie oraz członka zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie. ……”.

Pan Komendant podsumowując lata swojej pracy podziękował serdecznie za współpracę oraz okazywaną pomoc i życzliwość wszystkim zaproszonym na uroczystość gościom i strażakom oraz pracownikom cywilnym Komendy Miejskiej PSP w Płocku.

Wśród zabierających głos gości byli: Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka, Iwona Sierocka -Wicestarosta Powiatu Płockiego, Kapelan powiatowy strażaków oraz przedstawiciele służb i instytucji. Wszyscy zabierający głos podkreślali profesjonalizm Komendanta i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka oraz dbałość o powierzone mienie i wzorcowe wykonywanie obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Edward Mysera –  KM PSP w Płocku.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.