Płock i Sierpc z dofinansowaniem sejmiku

Samorząd Województwa Mazowieckiego pomoże w realizacji kolejnych projektów w regionie płockim. Miasta Płock i Sierpc na rewitalizację miejsc pamięci oraz edukację z zakresu zdrowia psychicznego otrzymały łącznie prawie 270 tys. zł.

W tym roku samorząd województwa realizuje 22 autorskie zadania i programy wsparcia, w ramach których gminy i powiaty mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie inwestycji ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności.

– Na realizację programów wsparcia przeznaczyliśmy rekordowy miliard złotych. Od początku roku podpisujemy umowy z lokalnymi samorządami, dzięki czemu wiele z inwestycji już się rozpoczęło. Tym razem środki pozwolą na renowację ważnych dla społeczności miejsc pamięci czy edukację zdrowotną – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W trosce o zdrowie psychiczne

Do Płocka trafi prawie 150 tys. zł na działania związane z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży.

W ramach programu „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” o wsparcie mogły ubiegać się powiaty i miasta na prawach powiatu. Dofinansowanie obejmowało inicjatywy dotyczące promocji zdrowia i edukacji z zakresu zdrowia psychicznego. Mogły one być prowadzone w formie np. poradnictwa indywidualnego i grupowego, programów psychoedukacyjnych czy warsztatów i szkoleń.

W Płocku dzięki wsparciu władz regionu zostaną zrealizowane dwa projekty. Na pierwszy z nich pn. „Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna z zakresu zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Płocka” miasto otrzymało 100 tys. zł. Z kolei na zadanie „Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez specjalistyczne wsparcie kadr z terenu miasta Płocka” pozyskało ponad 49 tys. zł.

Odnowienie miejsc pamięci

„Mazowsze dla miejsc pamięci” to program Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach którego gminy i powiaty mogły pozyskiwać środki na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Wsparciem mogły być objęte obiekty związane m.in. z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, a także wydarzenia i postacie znaczące dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, a także miejsca ich spoczynku, walk i męczeństwa.

W regionie płockim wsparcie otrzymały dwa projekty. Płock na renowację kapliczki przy ul. Asnyka dostał ponad 85 tys. zł. Z kolei Sierpc na remont pomnika upamiętniającego ofiary zbrodni katyńskiej pozyskał prawie 35 tys. zł.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.