Informacje dotyczące inwestycji Olefiny III w Płocku

W czasie briefingu prasowego, obecni na miejscu przedstawiciele Policji, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Hyundai Engineering oraz PKN Orlen przedstawili kluczowe z perspektywy bezpieczeństwa informacje dotyczące inwestycji Olefiny III w Płocku.

Przekazano najnowsze dane dot.: procedury zatrudniania pracowników na podstawie polskiego prawa, zakwaterowania pracowników, warunków sanitarnych w miasteczku pracowniczym, współpracy z Policją na terenie inwestycji Olefiny III, działań prewencyjnych i edukacyjnych związanych z przyjazdem zagranicznych pracowników kontraktowych. – Inwestycja Olefiny III to na przestrzeni ostatnich 20 lat największy projekt rafineryjno-petrochemiczny w Europie, w pierwszej trójce projektów realizowanych na świecie. To duże wyzwanie zarówno dla wykonawcy, jak i dla okolicznych służb i miasta. Wszyscy jesteśmy zaangażowani, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i pracownikom – rozpoczął konferencję Dyrektor Projektu Olefiny III Damian Olewnik.

Podkreślił, że PKN Orlen przeprowadził otwarty przetarg, w którym mogła uczestniczyć każda firma, także podmioty polskie, jednak okazało się, że żaden z nich nie jest w stanie zrealizować tak dużego kontaktu. Z tego względu w ramach przetargu został wyłoniony wykonawca, tj. firma Hyundai Engineering Poland oraz Tecnicas Reunidas. – Oczywiście w kolejnych przetargach, w ramach inwestycji Olefiny III, uczestniczą polskie firmy. Szacujemy, że przy wszystkich realizowanych przez nas projektach ponad połowę pracowników będą stanowić Polacy – mówił Olewnik.

Prezes zarządu ZURAD (PGZ) Piotr Panasiuk szczegółowo opisał kwestie dotyczące bezpieczeństwa na terenie miasteczka pracowniczego, którego ZURAD jest wykonawcą. – Od początku kluczowe były dla nas dwa priorytety, mianowicie bezpieczeństwo mieszkańców Płocka oraz komfort pracy dla zakwaterowanych pracowników. Pracownicy mają do budowy tylko kilka metrów, mogą być bardzo szybko w pracy, nie muszą przechodzić przez rejony zamieszkałe przez lokalną ludność – mówił Panasiuk. Dodał, że pracownicy kontraktowi mają zapewnione w miasteczku wszelkie udogodnienia, ale także rozrywki: – Powstanie pole do krykieta, boisko do koszykówki, gdzie po ciężkich dniach pracownicy będą mogli się zrelaksować.

Następnie głos zabrał Dyrektor Operacyjny Hyundai Engineering Poland i Tecnicas Reunidas Jakub Zgorzelski, tj. wykonawcy, a zarazem instytucji, która prowadzi w tej chwili na świecie 33 duże inwestycje podobne do tej w Płocku. – Hyundai Engineering i Tecnicas Reunidas od samego początku zdawały sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed nami przy realizacji tego mega-projektu. Jako doświadczeni kontraktorzy wiedzieliśmy, że w związku z sytuacją geopolityczną, a co za tym idzie znacznym odpływem pracowników, będziemy zmuszeni podjąć decyzję o otwarciu się na rynki zagraniczne – powiedział Zgorzelski.

Hyundai Engineering i Tecnicas Reunidas posiadają bazę pracowników, którzy w poprzednich latach sprawdzili się przy tego typu projektach. Zatrudniamy inżynierów techników i pracowników fizycznych, którzy są dobierani według wymagań budowy. Wszyscy pracownicy z krajów azjatyckich są zatrudnieni zgodnie z przepisami polskiego prawa, tj. na początku uzyskują zezwolenie na pracę w Urzędzie Wojewódzkim; następnie składane są dokumenty do jednostek konsularnych w krajach, z których pochodzą pracownicy; wydawana jest wiza pracownicza i wtedy pracownicy przyjeżdżają do nas do pracy. Zatrudnieni są na umowę o pracę – wyjaśniał Dyrektor Operacyjny Hyundai Engineering Poland.

Uczestnicy konferencji wyjaśniali, że wzniesienie miasteczka pracowniczego było konieczne ze względu na ograniczoną bazę hotelową i mieszkaniową na terenie Płocka. – Miasteczko składa się z kilkunastu budynków mieszkalnych, kantyny, budynku administracyjnego; gdzie znajdują się m. in. pomieszczenia przeznaczone dla ochrony i funkcjonariuszy Policji – wyjaśniał Zgorzelski.

Zgorzelski zwrócił także uwagę, że to nie jedyna tego rodzaju inwestycja w Polsce, gdzie zatrudniani są zagraniczni pracownicy kontraktowi. – Hyundai Engineering wykonuje projekt Police Polimery, gdzie również wznieśliśmy miasteczko pracownicze, w którym w szczycie zameldowania mieszkało kilka tysięcy pracowników. Projekt w Policach bardzo pozytywnie wpłynął na całą lokalną gospodarkę – mówił.

Obecny na briefiengu Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec przekazał najważniejsze informacje nt. współpracy z Policją. – Wraz z przedstawicielami Hyundai i PKN Orlen przeprowadziliśmy kampanię medialną w prasie, w szkołach, na uczelniach mówiącą o tolerancji. Podjęliśmy także decyzję o wzmocnieniu sił Płocka. Docelowo w ramach Ustawy o Modernizacji Policji przekształcono dotychczasowy Samodzielny Poddział Prewencji Policji w Płocku w Oddział Prewencji Policji w Płocku, który poprzednio miał 168, a obecnie ma 241 etatów – wyliczał nadinsp. Wołowiec.

Policjanci będą pełnili służbę na ternie przyległym do budowy Olefiny III, a w uzasadnionych przypadkach wykorzystując pomieszczenia przygotowane przez wykonawcę. Będzie to sześciu funkcjonariuszy w systemie 3-zmianowym – dwóch funkcjonariuszy na miejscu, czterech będzie pełniło służbę patrolową na terenie przyległym do obiektu, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, ale także na terenie samego obiektu w celu tzw. prewencji miękkiej, tj. pokazania, że Policja jest na miejscu. Koordynacją tych działań zajmie się I z-ca Komendanta wojewódzkiego insp. Jakub Gorczyński – poinformował Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu.

We współpracy z wykonawcą, inwestorem, ale także wojewodą, Strażą Graniczną ustaliliśmy plan postępowania. Całodobowa służba Policji już się rozpoczęła. Od dziś korzystamy ze stworzonych specjalnie dla funkcjonariuszy pomieszczeń. Cała okolica budowy została objęta dodatkowym patrolowaniem. Policja jest i będzie obecna w okolicach budowy Olefiny III od samego jej początku, aż do zakończenia – poinformował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński.

Po konferencji policjantom wręczono 81 translatorów, które umożliwiają komunikowanie się z zagranicznymi pracownikami kontraktowymi w wybranym języku. Zaprezentowana została także dwujęzyczna broszura, przygotowana przez Hyundai Engineering Poland, Tecnicas Reunidas, PKN Orlen i Policję. W poradniku pracownicy znajdą najważniejsze informacje na temat obowiązujących zasad kultury związanych z panującym w Polsce równouprawnieniem, uprawnień policjantów czy ruchu pojazdów. Znajdują się tam także numery telefonów na Policję i Pogotowie Ratunkowe. Po briefingu zaproszeni goście zwiedzili pomieszczenia dla Policji oraz miasteczko pracownicze kompleksu Olefiny III.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.