Granty dla Płocka

Czternaście inicjatyw organizacji pozarządowych oraz sześć projektów zgłoszonych przez osoby indywidualne i grupy nieformalne otrzymało wsparcie finansowe z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Łącznie dwadzieścia grantów udzielonych na realizację projektów dla płocczan, umożliwi organizację inicjatyw służących m.in. podniesieniu kompetencji u dzieci, rodziców i opiekunów, poznaniu nowych technologii, realizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, aktywizacji seniorów, ale także ochronie dziedzictwa historycznego w Płocku.

– Bardzo cieszą mnie takie inicjatywy, a szczególnie fakt, że w tym gronie współpracujemy już od prawie 20 lat. Przez ten czas udowadnialiśmy wspólnie, że współpraca samorządu z biznesem na rzecz sektora społecznego jest możliwa, a co ważniejsze niezwykle wartościowa – podsumowywał Roman Siemiątkowski, Zastępca Prezydenta Płocka ds. polityki społecznej i jednocześnie Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji.

Środki finansowe z Funduszu Grantowego dla organizacji pozarządowych zostały przyznane w ramach XI edycji konkursu. Natomiast osoby indywidualne i podmioty niezrzeszone otrzymały wsparcie w ramach V edycji. Dotacje umożliwiające organizację projektów dla lokalnej społeczności, przyznawane są przez Fundusz Grantowy od 20 lat. Ich realizacja jest możliwa dzięki wsparciu założycieli i darczyńców Fundacji.

Tegoroczne projekty umożliwią realizację pomysłów polegających między innymi na organizacji dodatkowych zajęć z informatyki, matematyki, chemicznych i przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i średnich, co powinno im ułatwić udział w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich. Dofinansowanie otrzymało też Towarzystwo Naukowe Płockie na konserwację i digitalizację archiwalnej twórczości wybitnego i szczególnie zasłużonego płocczanina Aleksandra Macieszy, często wykorzystywanej w badaniach nad dziejami Płocka i Mazowsza. W tematyce historycznej wsparcie uzyskał także projekt dotyczący przygotowania filmu dokumentującego 30-lecie działalności pierwszego w Płocku, bractwa rekonstrukcji historycznej, czyli Płockiej Drużyny Kuszniczej. Zdaniem pomysłodawców celem projektu jest zachowanie dziedzictwa, upowszechnianie wiedzy o Płocku oraz promowanie postaw patriotycznych.

Dla najmłodszych przewidziane są także żywe lekcje historyczne w Muzeum Mazowieckim, w trakcie których przedszkolaki i uczniowie podstawówek będą mogli zwiedzić muzeum wraz z przewodnikiem, zobaczyć spektakl teatralny z wykorzystaniem teatru ilustracji, uczestniczyć w warsztatach teatralnych zakończonych stworzeniem żywego obrazu wraz z uczestnikami.

Dobrze znane i cenione przez mieszkańców koncertowe spotkania z muzyką dla najmłodszych pn. „Miś Doremiś” umożliwi Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers przy udziale Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Jeśli chodzi o wydarzenia sportowe płocczanie będą mogli wziąć udział w Amatorskiej Lidze Siatkówki, a najmłodsi w zajęciach sportowych i treningach koszykówki. Przewidziane są także projekty z zakresu edukacji teatralnej, polegające na udziale seniorów w spektaklach płockiego teatru. Z kolei Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 uzyskała wsparcie na zakup sprzętu IT niezbędnego do zajęć z kodowania. Bieżące informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Funduszu oraz na profilu w mediach społecznościowych.

– Gratuluję wszystkim grantobiorcom: osobom indywidualnym i przedstawicielom organizacji pozarządowych, których projekty uzyskały dofinansowanie. Gratuluję społecznego zaangażowania i niezwykle ciekawych pomysłów, które jestem przekonany, że spotkają się z zainteresowaniem mieszkańców Płocka – mówił Roman Siemiątkowski.

Dotychczas Fundusz Grantowy dla Płocka, który powstał jako partnerstwo lokalne samorządu Płocka i biznesu, wsparł ponad 440 projektów dla płocczan na łączną kwotę ponad 6 mln zł. Celem konkursów grantowych, przyznawanych od 20 lat, jest wspieranie projektów ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.