Spotkanie Rady Kościoła Mariawitów z przedstawicelami Rad Parafialnych

W Kościele Mariawitów rozwija się nowa i dobra tradycja spotkań przedstawicieli Rady Kościoła z Radami Parafialnymi. Ostatnie z nich miało miejsce w Płocku. Ze strony Rady Kościoła wzięli w nim udział biskup M. Jan Opala, ksiądz M. Dominik Miller oraz ksiądz M. Stanisław Bankiewicz. Przybyło prawie 50 radnych z 15 parafii, a także obecni byli członkowie Zespołu ds. Gospodarczych.

Zebranie trwało prawie 6 godzin. Podczas dyskusji poruszano głównie tematy związane z utrzymaniem i remontem Świątyni, sytuacją finansową Kościoła, możliwościami pozyskania dotacji oraz działalnością Centrum Integracji Społecznej. Omawiano również szereg innych kwestii związanych z funkcjonowaniem parafii w Płocku oraz samego Kościoła.Wyraźnie widać, że Kościół boryka się z szeregiem wyzwań. Szczególnie ważne są kwestie związane z utrzymaniem Świątyni. Jednak nadzieję na dalszą aktywność stanowią kapłani i wierni, którzy podejmują różnorodne działania dla dobra wspólnego.

Najważniejsze tematy omówione na spotkaniu to:

▶ Uzyskanie dwóch dotacji na wymianę okien w budynku Świątyni od strony ogrodu, jednej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (na 100 tys. zł), drugiej od Urzędu Miasta Płocka (30% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 92 tys. zł, czyli 215 tys. zł udziału własnego). Podjęto decyzję o podpisaniu umów na obie dotacje oraz o próbie zebrania wkładu własnego wśród wiernych dla dotacji miejskiej, do września tego roku.

▶ Zapoznano się z wynikami wstępnej ekspertyzy dachu Świątyni wykonanej przez parafian z Żeliszewa, Wiśniewa oraz Lipki wraz z planem oczyszczania rynien. Dekarze przygotują protokół dla Rady Kościoła, zawierający zalecenia oraz zakres prac i ilość potrzebnych materiałów.

▶ Omówiono możliwości remontu ogrodzenia Świątyni od strony ulicy, które jest w złym stanie technicznym. Przyjęto inicjatywę parafian warszawskich, aby remont przeprowadzić we własnym zakresie, a w pierwszym kroku określić zakres prac.

▶ Przedstawiono sytuację obiektu klasztornego pod kątem wymogów PPOŻ oraz uzyskano tymczasowe przedłużenia wymagań. Planowane są dalsze prace i rozmowy z organami Straży Pożarnej w celu uzyskania kompleksowych zgód lub odstępstw dla całego obiektu.

▶ Omówiono sytuację budynków tzw. „dworku” i „sali gimnastycznej” oraz dotacje uzyskane przez CIS, które muszą być rozliczone do końca 2024 roku.

▶ Ustalono, że zgodnie z przepisami RODO, listy wpłat umieszczane w „Mariawicie” będą zawierać jedynie imię i parafię ofiarodawcy.

▶ Zasygnalizowano potrzebę nasadzenia drzew w miejsce wyciętych na terenie Świątyni, jednak trudnością jest znalezienie odpowiednich gatunków i wielkości sadzonek.

▶ Omówiono sytuację administrowania i probostwa w Świątyni. Przedstawiciele Rady Kościoła wyjaśniali problem finansowania zamieszkania i funkcjonowania duchownego w parafii Płockiej, za małej aby go utrzymać. Widoczny jest też problem braku administratora budynku, osoby mogącej na co dzień zajmować się sprawami budynku i otoczenia. Poinformowano także, że obecnie mieszkający bp M. Karol ma w niej pozostać do końca czerwca 2024 roku.

▶ Ustalono, że Rady Parafialne mają uzyskać od wiernych informację co do sposobu i zakresu partycypowania w kosztach utrzymania duchownego w Płocku.

▶ Pojawiła się potrzeba spotkania Rady Kościoła, Zespołu Gospodarczego i CIS, żeby zastanowić się nad działaniem CIS i pomysłami nad rozwinięciem jego działalności.

Następne spotkanie planowane jest na 15 czerwca 2024 roku.

Apel do wszystkich wiernych

▶ Poszukiwane są osoby posiadające umiejętności w murowaniu, tynkowaniu, malowaniu do pomocy przy remoncie ogrodzenia w Płocku,
▶ Potrzebni są hydraulicy do drobnych prac w Płocku oraz przeglądu instalacji,
▶ Poszukiwany jest księgowy/a,
▶ Poszukiwany jest administrator do budynków w Płocku – osoba mogąca zamieszkać w klasztorze.

Pragniemy zaprosić Was, Siostry i Bracia, do współuczestnictwa w działaniach, które mają na celu przywrócenie blasku naszej ukochanej Świątyni. Każdy wkład, nawet najmniejszy, przyczynia się do odnowy naszego miejsca kultu i wspólnoty. Każda złotówka liczy się i przynosi pozytywne zmiany. Niech nasza Świątynia stanie się miejscem pełnym światła i nadziei dla naszych obecnych i przyszłych pokoleń. Zapraszamy Cię do włączenia się w tę szlachetną inicjatywę poprzez swoją hojność. Niech nasza wspólna praca przyniesie owoce, którymi będziemy mogli się cieszyć przez długie lata.

Dziękujemy za Wasz dotychczasowy wkład i zaangażowanie w naszą misję odnowy. Razem możemy uczynić cuda!? Twój dar będzie miał bezpośredni wpływ.

Wpłaty można dokonywać na konto remontowe:

86 1020 4476 0000 8102 0529 0731

Autor: Michał Rybak

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.