Rada Powiatu Płockiego uchwaliła rekordowy budżet

 To będzie kolejny rok, w którym najwięcej pieniędzy przeznaczone zostanie na inwestycje drogowe. Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i teraz budżet będzie imponujący – mówił Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz.  

W środę, 20 grudnia 2023 roku, odbyła się 53. sesja Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018 – 2024.  Obrady tradycyjnie otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, który powitał wszystkich obecnych w sali obrad.

Wśród nich byli: Aleksandra Szostek Dyrektor Biura Senatora Waldemara Pawlaka, Robert Nolbert Zastępca Komendanta  Miejskiego Policji w Płocku, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Jacek Starczewski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku Hilary Januszczyk,

W sesji udział wzięli także: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Wicestarosta Iwona Sierocka oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu Płockiego: Bogdan BanaszczakApolinary Gruszczyński oraz Stefan Jakubowski, a także Skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska, Sekretarz Powiatu Michał Twardy oraz  Dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Płocku i powiatowych jednostek organizacyjnych.

Zanim Przewodniczący przedstawił harmonogram sesji, powitał Harcerzy z Hufca ZHP „Mazowsze” Płock, którzy tradycyjnie  podczas ostatniej w roku sesji, przychodzą z Betlejemskim Światłem Pokoju, by przekazać je na ręce Samorządowców. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Odbierane jest ono od skautów słowackich i wędruje w głąb kraju. Jest to symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Wraz ze świątecznymi życzeniami harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju dla całej społeczności Powiatu Płockiego. Przewodniczący i Starosta dziękowali i złożyli życzenia i wręczyli gościom upominki.

Kolejnymi gośćmi sesji byli Dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku dr Tomasz Piekarski i dr Piotr Gryszpanowicz, którzy to ofiarowali Staroście oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu III – tomową publikację –  księgę obrad samorządu płockiego z lat 1916 – 1950. Zapis pracy ówczesnych radnych.

W sesji wzięło udział 22 Radnych. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Magdalena Kołodziejska, Stefan Jakubowski oraz Paweł Tokarski (Sekretarz Rady Powiatu).

Najważniejszymi punktami ostatniej w danym roku sesji zawsze są uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwalenie budżetu Powiatu Płockiego na następny rok. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, które odczytała Skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska, w obu przypadkach były pozytywne. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bogusław Jankowski, odczytał stanowisko komisji, która to pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Powiatu Płockiego na rok 2024. Również przedstawiciele każdego z trzech klubów Radnych w Radzie Powiatu w Płocku – Prawa i Sprawiedliwości (stanowisko przedstawiła Małgorzata Purcelewska), klubu „Nasza Gmina, Nasz Powiat Płocki” (głos zabrał Paweł Tokarski) oraz  Polskiego Stronnictwa Ludowego (opinię odczytał Paweł Jakubowski) wydali pozytywne opinie.

Starosta Sylwester Ziemkiewicz podziękował Radzie i wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Płocku. – Był to wymagający rok, ale daliśmy radę, ciężko pracując na rzecz rozwoju Ziemi Płockiej. Za to wszystko raz jeszcze dziękuję. Powiedział jednocześnie, że budżet wyniósł blisko 215 mln zł. Na inwestycje przeznaczono blisko 50 mln. To kolejny rok z rzędu kiedy budżet jest bardzo wysoki, wręcz historycznej skali. Starosta podkreślił również, że w ciągu 2 lat pozyskaliśmy 130 mln środków zewnętrznych na modernizację dróg. Do tego cały czas pozyskujemy środki zewnętrzneDziękował za dobre działania, dyskusje, rozmowy i wspólnie wypracowany projekt budżetu.

Ostatecznie obydwie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie. Przewodniczący Rady Lech Dąbrowski również podziękował za bardzo intensywną pracę zarządu i radnych, docenił starania i zajęcie się najpilniejszymi sprawami. Na zakończenie Sesji Przewodniczący skierował świąteczne życzenia do Radnych i mieszkańców Powiatu Płockiego.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.