Otwarcie Posterunku Policji w Słupnie

W środę (27.09) odbyła się uroczystość otwarcia odtworzonego Posterunku Policji w Słupnie. Znajduje się on w budynku udostępnionym Policji przez Wójta Gminy Słupno. W zaadaptowanych pomieszczeniach będzie pracowało 8 funkcjonariuszy. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec.

Uroczysta zbiórka z okazji otwarcia Posterunku Policji w Słupnie rozpoczęła się złożeniem meldunku Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejowi Wąsikowi przez dowódcę uroczystości nadkom. Jacka Kożuchowskiego.

Następnie zabrał głos Komendant Miejski Policji w Płocku insp. Mariusz Kryszkowski, witając w pierwszej kolejności przybyłych gości. – Dzisiejsza uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Słupnie jest szczególna, zarówno dla mieszkańców, samorządu, jak i policjantów. W ubiegłym roku, podczas spotkania z Wójtem Gminy, zainicjowano przedsięwzięcie odtworzenia Posterunku Policji, zlikwidowanego 10 lat temu. Decyzja ta poparta była szczegółową analizą stanu bezpieczeństwa oraz dążeniem do umożliwienia szybkiego i bezpośredniego kontaktu mieszkańców z policjantami. (…) chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia.

Kolejnym i jednocześnie bardzo ważnym etapem dzisiejszego wydarzenia było symboliczne wręczenie klucza do Posterunku Policji w Słupnie. Z rąk Sekretarza Stanu Macieja Wąsika, odebrał go kierownik posterunku asp. Artur Szafrański.

Następnie przedstawiciele duchowieństwa Proboszcz Parafii św. Marcina w Słupnie ks. Marek Zaborowski oraz kapelan Komendy Miejskiej Policji w Płocku ks. kanonik Jerzy Ławicki odmówili modlitwę i poświęcili siedzibę posterunku.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik, podczas przemówienia powiedział – Bardzo dziękuję władzom samorządowym za wspaniałą współpracę dla dobra społeczności lokalnej, to dobrze, że potrafimy znaleźć wspólne cele. Powstanie tego posterunku jest rzeczą dobrą dla lokalnej społeczności. Policja musi być częścią społeczności lokalnej. Polacy w Polsce czują się bezpiecznie. To jest praca wielu ludzi, ale nade wszystko Was – policjantów, za to bardzo Wam dziękuję. Polska jest jednym z najbezpieczniejszych państw w Europie, dzięki Waszej ciężkiej pracy, często niedocenianej.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster powiedział – Przez ostatnie lata odtworzono i otwarto 166 posterunków, to jest 18 posterunek otworzony w województwie mazowieckim. Życzę kierownikowi nowego posterunku, abyście, przede wszystkim prewencyjnie działali, oby przestępstw było jak najmniej. Kilka lat temu postawiliśmy sobie zadanie uspołeczniania działań Policji. Posterunki są po to, by być bliżej społeczeństwa, żeby rozumieć potrzeby społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa, aby skrócić dystans do policjantów. Struktura posterunku na pewno pozwoli na to, by policjant był widoczny w gminie.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka – Spełniło się nasze marzenie o bezpieczeństwie. Chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się, do tego, że ten posterunek powstał. Funkcjonariusze z posterunku w Słupnie mogą liczyć na współpracę z gminą Słupno.

Uroczystość zakończyło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości, po czym goście zwiedzili pomieszczenia nowo oddanego obiektu.

Posterunek Policji w Słupnie funkcjonował w strukturze Komendy Miejskiej Policji w Płocku od 1 kwietnia 2003 r. do 15 stycznia 2013 r, kiedy to został zlikwidowany. Decyzja o odtworzeniu Posterunku Policji została poprzedzona analizą stanu bezpieczeństwa, konsultacjami z przedstawicielami samorządu terytorialnego w zakresie możliwości lokalowych, jak i partycypacji Gminy Słupno w kosztach reaktywacji i utrzymania obiektu.

Odtworzenie Posterunku Policji w Słupnie usprawni organizację służby i poprawi efektywność realizacji zadań. Pozwoli również na bliższy kontakt z mieszkańcami gminy, jak również wpłynie na czas reakcji na zgłoszenie.

Posterunek mieści się przy ul. Miszewskiej 8B w Słupnie. Budynek, w którym się znajduje, został udostępniony Policji przez Wójta Gminy Słupno w 2022 roku, a następnie poddany pracom adaptacyjnym. Pomieszczenia zostały wyremontowane z budżetu gminy oraz KWP zs. w Radomiu. Koszt inwestycji odtworzenia posterunku poniesiony przez gminę wyniósł 136 000 zł. Koszty związane z wyposażeniem pokryto z budżetu KWP zs. w Radomiu.

W Posterunku Policji w Słupnie służbę będzie pełniło ośmiu funkcjonariuszy. Będą to: kierownik posterunku, dwóch policjantów kryminalnych i pięciu funkcjonariuszy prewencji, w tym dwóch dzielnicowych.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.