inauguracja cyklu spotkań z mazowieckimi samorządami w Płocku

Możliwości wsparcia samorządów lokalnych, nabory wniosków o dofinansowanie z programów rządowych i europejskich, współpraca administracji rządowej i samorządowej to tematy spotkania Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego z samorządowcami z regionu płockiego. Wydarzenie, które odbyło się 22 lutego w Muzeum Mazowieckim w Płocku, było pierwszym z cyklu zaplanowanych w najbliższych tygodniach spotkań z mazowieckimi samorządami.

– Celem dzisiejszego spotkania jest rozmowa o współpracy administracji rządowej z samorządami lokalnymi w kolejnych latach. Chciałbym poznać Państwa perspektywę, potrzeby i wyzwania w obszarach zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa, polityki społecznej, edukacji i innych kwestiach wpływających na funkcjonowanie społeczności lokalnych – powiedział Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski.

W rozmowie z samorządowcami Wojewoda podkreślił, że w tym roku jest wiele możliwości pozyskania środków z programów rządowych takich jak np. Maluch+, Razem Bezpieczniej, Opieka 75+.

W spotkaniu z Wojewodą udział wzięli m.in. Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, przedstawiciele samorządów z powiatu płockiego, gostyńskiego i sierpeckiego, Dyrektor Biura Wojewody Kamila Kuleska oraz Kierownik Delegatury MUW w Płocku Bogdan Banaszczak.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zagospodarowania budynku przy ul. 1 Maja 3/5


Zagospodarowanie zabytkowego budynku przy ul. 1 Maja 3/5 w Płocku, w którym dawniej mieściła się komenda policji, jest przedmiotem listu intencyjnego, który przy udziale Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego podpisali Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski i Rektor Akademii Mazowieckiej w Płocku prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki.

W liście zapisano, że Prezydent Miasta Płocka złoży wniosek o przekazanie zabudowanej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków położonej przy ul. 1 Maja 3/5 na rzecz Akademii Mazowieckiej w Płocku do Wojewody Mazowieckiego. Wojewoda zobowiązał się rozpatrzyć wniosek bez zbędnej zwłoki. Akademia Mazowiecka w Płocku w uzgodnieniu z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków przygotuje program prac konserwatorskich oraz program zagospodarowania, w którym określi sposób korzystania z zabytku i wyeksponowania jego wartości.

Władze Akademii Mazowieckiej w Płocku w przekazanej kamienicy planują utworzenie pomieszczeń dydaktycznych dla nowych i rozwijanych kierunków. Obecnie oferta dydaktyczna obejmuje 20 kierunków, a w planach jest również uruchomienie studiów prawniczych.

Spotkanie z pracownikami MUW w Płocku i zwiedzanie miejskiego żłobka


Wojewoda Mazowiecki na zaproszenie Prezydenta Miasta Płocka odwiedził Żłobek Miejski nr 1 przy ul. Polnej. Dzięki dofinansowaniu z resortowego programu Maluch+ – w nowo wybudowanym przez Miasto Płock budynku dla istniejącego Żłobka Miejskiego nr 1 – liczba miejsc opieki zwiększyła się z 32 do 89. Dofinansowanie przeznaczono na zakup i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

W ramach programu Maluch+ Miasto Płock zawarło kolejne dwie umowy na utworzenie nowych miejsc w miejskich żłobkach. Dzięki dofinansowaniu w kwocie ponad 7,5 mln zł powstanie 186 nowych miejsc dla najmłodszych płocczan. Obecnie cztery istniejące placówki mogą objąć opieką w sumie 392 dzieci.

Część nowych miejsc, a dokładnie 68, powstanie w zaadaptowanych pomieszczeniach w budynku przy ul. Kleeberga 3, nad istniejącym tam Żłobkiem Miejskim nr 2. Pozostałe 118 miejsc przygotowanych będzie w nowym żłobku. Zostanie on urządzony przy ul. Kossobudzkiego 7, w budynku po Szkole Podstawowej nr 3.

Dodatkowo miasto pozyskało także dofinansowanie na pokrycie kosztów funkcjonowania nowych miejsc w żłobkach przez 36 miesięcy (w kwocie 5,6 mln zł). Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci ma nastąpić w pierwszym półroczu 2026 r.

Podczas wizyty w Płocku Wojewoda spotkał się także z pracownikami Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.